Wednesday, October 14, 2015

fagebi – distanciuri konsultacia

ფაგოთერაპია და ფაგები. დისტანციური კონსულტაციები პაციენტებისა და ექიმებისათვის


შეკითხვის გასაგზავნად, შეავსეთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა; პასუხს მიიღებთ თქვენს მიერ მითითებულ ფოსტაში.

..
..

1 comment: